2017-06-29
Powerex batterihållare 8
En enklare variant av batterihållare, rymmer 8AA eller 8AAA batterier.
Powerex batterihållare 4
En billigare variant av batterihållare, rymmer 4 AA eller 4 AAA batterier.